Contact

RSIN : fiscaal nummer ANBI 803302873

ISBN nummer 97 89 08 27 91 808, NUR code 680

Contactgegevens:

secretariaat:
Potgieterstraat 9
6573 CC Beek gem. Berg en Dal
Tel. 024 684 1633
e-mail: liesjevanelteren@gmail.com

IBAN: NL32RABO0126813981 ten name van S.H. van Elteren inzake Stichting Margot van Boldrik.