Beleidsplan

1.) Het verder digitaliseren van de documenten, zoals beschreven in de Inventaris. Deze is te vinden op www.archieven.nl .

Dit is een belangrijk voornemen van het Bestuur van de Stichting;

2.) Het Bestuur is voornemens een boek uit te geven over de gebouwen aan het eerste deel van de Rijksstraatweg te Ubbergen. Er is daartoe een speciale Werkgroep ingesteld.

3.) De ontwikkeling van een lesbrief over de bevrijding, in het kader van WO II, van een deel van de gemeente Ubbergen, in september 1944, bekend als de geallieerde ‘Operatie Market Garden’. De gevechten om de verovering van de brug over de Waal waren hier zeer hevig, en liepen uiteindelijk uit op een stilstand bij Arnhem.

4.) Het bestuur blijft ernaar streven, de Collectie Margot van Boldrik aan te vullen. Hierbij wordt gedacht aan de archieven van de vele organisaties in de gemeente Ubbergen, zoals harmonie- en fanfaregezelschappen, Carnavalsverenigingen, sportverenigingen, etc. Deze documenten zijn veelal nog hand- en/of typemachine-geschreven en aldus relatief kwetsbaar. Zij dienen in goede orde bewaard te blijven.

5.) Het verder uitbouwen van de website met gegevens over nieuwe aanwinsten van de Collectie en andere relevante mededelingen over activiteiten van de Stichting.