Statuten

Het Beloningsbeleid.

Personen vanaf 17 jaar die bereid zijn om substantieel vrijwillig werk te verrichten voor de Stichting, mogen aanspraak maken op de vrijwilligersvergoeding, binnen het kader van de Wet.

Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging.

Schenkingen zullen worden geaccepteerd.

 

De Doelstelling.

Volgens de oprichtingsakte heeft de Stichting ten doel, in navolging en ter voortzetting van het werk van Mejuffrouw Van Boldrik, de bevordering van het vastleggen van de geschiedenis van de gemeente Ubbergen, met alle middelen die daartoe kunnen bijdragen, alles in de ruimste zin.

 

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten.

In maart 2008 is een begin gemaakt met het inventariseren

Van het archief van Mej. Van Boldrik (1907 – 2008). De secretaris van de Stichting, samen met een ander bestuurslid, hebben daaraan sindsdien wekelijks gewerkt. Inmiddels is van de collectie een inventarislijst gemaakt, die is te lezen op www.archieven.nl . De stuksbeschrijving van de documenten in de 66 archiefdozen is bijna voltooid.

Het fotoarchief is nagenoeg klaar gekomen.

Er is begonnen, gegevens te verzamelen voor de uitgave van een boek over de gebouwen in het dorp Ubbergen, aan het begin van de Rijksstraatweg.

De website van de Stichting is ‘gebouwd’ en wordt onderhouden door een vrijwilliger.

Er is een begin gemaakt met het digitaliseren van de documenten.